Redactie

Redactie

Levenstestament vastleggen: dit moet u weten

Kent u het gezegde: ‘Zeg niet dat je iemand kent, voordat je een erfenis met hem hebt gedeeld’?

Veel mensen maken een testament (testament bij overlijden) om problemen tussen hun erfgenamen te voorkomen en vaak vanwege fiscale voordelen. Maar hoe zit het eigenlijk als u wegens ziekte of een ernstig ongeluk tijdelijk of permanent niet meer in staat bent uw belangen zelf te behartigen? Wie bekommert zich dan om uw lijf, uw leven, uw vermogen of bedrijf? En als er al iemand opstaat, hoe zit het dan juridisch? Is hij daartoe wel bevoegd? Wie garandeert u dat die persoon zich inderdaad om u bekommert en niet stiekem zijn zakken zal vullen?

Wanneer een levenstestament?

Het zijn vragen waar steeds meer mensen mee geconfronteerd worden.  We leven statistisch gezien steeds langer, maar niemand heeft de garantie dat hij of zij tot het einde toe kerngezond blijft. Daarom kunnen we het maar beter onder ogen zien: er bestaat een kans dat ons iets overkomt, waardoor we onze wensen niet meer kenbaar kunnen maken. De gevolgen, van dichtbij in de praktijk vaker meegemaakt, zijn groot! Maar er bestaan gelukkig ook mogelijkheden om u hiertegen in te dekken onder andere middels een levenstestament.

Zelf de regie met een levenstestament

Allemaal zaken die u naar uw eigen wensen kunt vastleggen om ook de regie in handen te houden als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wij zijn hier een groot voorstander van, omdat u beter weet wat er moet gebeuren dan alle andere mensen. Ons advies: houdt de regie in eigen handen om problemen te voorkomen.

Levenstestament vastleggen

Leg uw wensen daarom vast in een (levens)testament. Voor de beste begeleiding bent u bij ons op het goede adres. Tot binnenkort!