Redactie

Redactie

Belangrijke ontwikkelingen in de melkveehouderij

In de afgelopen periode is er veel onzekerheid ontstaan over de fosfaatproblematiek en derogatie in Nederland. Het bestaansrecht voor melkveehouders is kleiner geworden en voor een aantal geheel verdwenen. Roerige tijden, dus.

Wat betekent het fosfaatplan voor de melkveehouderij?

Melkprijzen lijken steeds moeilijker te voorspellen. Dat komt onder meer door de prijsval 2015 en 2016 en de relatief extreme stijging met € 7,5 cent per kg (RFC) in de laatste twee maanden.

Een andere ontwikkeling die veel melkveehouders zorgen baart is de invoering van fosfaatrechten in januari 2018. Wat zijn de gevolgen voor de melkveehouderij en de sectoren die daaraan zijn verbonden? De sector staat voor een zeer grote uitdaging voor het behouden van de derogatie 2017, blijkt uit de het fosfaatplan van staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer, medio november 2016.

Mogelijkheden die in het fosfaatplan naar voren komen zijn;

Maatregelen

Een pakket van maatregelen is in grote hoofdlijnen bekend. Er wordt nu hard gewerkt aan een concrete invulling hiervan. Wat dat voor u als melkveehouder betekent? U zult met deze maatregelen aan de slag moeten. Een ingrijpende operatie voor u als melkveehouder en voor de melkveesector. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en delen onze kennis graag met u. 

Vanuit de RvO

We wijzen u voor nu graag nog op de volgende belangrijke mededelingen vanuit de RvO:

1. Uitbetaling GLB start op 1 december;

Het gaat hier om de basisbetaling, vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de graaspremie waarvan de uitbetaling start op 1 december. De waarde van de betalingsrechten zijn verhoogd voor 2016 tot en met 2019 met 1,874 procent. Alle eigenaren en grondgebruikers ontvangen hierover een ‘brief’ in ‘Mijn Dossier’ op Mijn-rvo.nl. Hier kunt u de nieuwe waarde van de betalingsrechten inzien en controleren.

2. Fosfaatverrekening;

Wanneer  in 2016 te veel fosfaat is aangewend, kunt u tot 31 december 2016 de fosfaatverrekening aanvragen. De aanvraag moet via ‘Mijn Dossier’ op RVO ingediend worden.

3. Subsidieregeling voor jonge landbouwers;

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opgesteld tussen 1 december 2016 en 9 januari 2017. Doel van deze regeling is om jonge landbouwers te stimuleren om te gaan investeren in duurzaamheid van het bedrijf. Alleen investeringen die op de investeringslijst van RVO staan komen in aanmerking voor de subsidieregeling. De subsidie wordt aangevraagd bij RVO. Hulp nodig bij de aanvraag? We helpen u graag!

Hulp nodig? We staan voor u klaar!

Bent u benieuwd wat voor gevolgen deze ontwikkelingen voor u hebben? We denken graag met u mee. Wees welkom!

Maak een afspraak